SKADEANMELDELSE

Forsikringstager

Skadeadresse

Skadedato

Hvilken skade er sket?


Vedhæft billeder som dokumentation

Ved glasskade - på hvilken glastype er der sket brud?I tilfælde af midlertidig afdækning, oplys venligst navn og tlf.nr. på reparatør

VED SANITETSSKADE
Ved keramisk/induktionskogeplade samt ovnlåger

Skadeårsag


Skadens udbedring

Er skaden anmeldt til politiet?