Afgifter og gebyrer:

Skadeforsikringsafgift

Afgiften udgør 1,1% af præmien. Alle skadeforsikringer bliver pålagt denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet iht. lov om afgift af skadeforsikringer.

Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Opkrævningsgebyr

Gebyr på 60,- kr. pr. indbetalingskort eller 10,- kr. ved betaling via Betalingsservice. Gebyret skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien.

Rykkergebyr, policepenge m.v.

Vi opkræver ikke policepenge, men ved for sen indbetaling af præmie, selvrisiko eller moms, opkræves følgende gebyr:

- Ved udsendelse af 1. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr.
- Ved udsendelse af 2. rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr.

Gebyr ved genoptagelse af forsikring

Ved genoptagelse af forsikring efter sletning på grund af restance opkræver vi et gebyr på 150 kr.

Gebyr ved kortere opsigelse

Hvis forsikringen opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, vil vi opkræve et gebyr på 50,- kr.

Hvis forsikringen opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned indenfor det første forsikringsår, vil vi opkræve et gebyr på 500,- kr.