Skulle du ønske at klage til os

Kommer du i en situation, hvor du har behov for at klage over forhold vedrørende dine forsikringer hos Dansk Glasforsikring, kan du bruge denne vejledning:

Klagevejledning