Om Dansk Glasforsikring

Dansk Glasforsikring er et moderne landsdækkende nicheselskab.

Vi forsikrer udelukkende glas og sanitet, og derfor har vores medarbejdere stor ekspertise indenfor området.

Vi lægger stor vægt på et uformelt, åbent og udviklende arbejdsmiljø med hurtige beslutningsprocesser.

Selskabets ejerkreds

Dansk Glasforsikring ejes af Concordia Forsikring as. - for yderligere information se www.concordia.dk.

Lidt historie

Den 6. oktober 1885 stiftede 21 glarmestre De Forenede Glasmesteres Glasforsikring i Danmark. Den 13. december 1915 blev selskabets navn ændret til Glarmestrenes Glasforsikring A/S, og det navn bevarede selskabet lige til 1989.

Den 22. juli 1903 stiftede et antal grundejere De Forenede Grundejeres Glasforsikring A/S, og selskabet virkede selvstændigt på markedet for glasforsikring sammen med Glarmestrenes Glasforsikring frem til den 1. januar 1978, hvor de to selskaber fusionerede - med Glarmestrenes Glasforsikring som det fortsættende selskab.

I 1989 ændrede selskabet struktur og skiftede navn til Dansk Glasforsikring.

1. januar 2019 blev Dansk Glasforsikring overtaget af Concordia Forsikring as.