Forsikring til andels- og ejerforeninger

Vi har mange års erfaring med at forsikre glas, sanitet og kogeplader i mindre andels- og ejerforeninger.

Det er ofte billigere, at foreningen forsikrer hele ejendommen, end at den enkelte beboer skal forsikre sig via sin indboforsikring. Og så er I sikre på, at alt glas i ejendommen er godt forsikret.

Nogle foreninger har glasforsikring som en del af ejendomsforsikringen. Men det er ikke altid en god idé, fordi en evt. præmieforhøjelse pga. af f.eks. vandskader betyder, at præmien for glasforsikringen også stiger. Det samme gælder, hvis I har mange glasskader - så vil I opleve, at prisen for jeres ejendomsforsikring stiger uforholdsmæssigt meget. Det undgår I ved at holde tingene adskilt.

Når vi ved hvor mange boliger I har i alt, så dækker vi alt glas i ejendommen, både boliger, opgange, vaskerum, cykelkælder osv. Der er et mindre tillæg, hvis I har altaner med glas.

Erhvervslejemål

Har I også erhvervslejemål, vil vi gerne give et tilbud på at forsikre dem. Vores glarmesterkonsulent måler lejemålene op, og I får et skriftligt tilbud. Hvis det er lejerens opgave at forsikre sit erhvervslejemål, er lejer velkommen til at kontakte os. Det gør det nemmere, hvis alt glas er forsikret i samme selskab.

Hvordan dækkes skaden i Dansk Glasforsikring?

  • Selvrisiko - som udgangspunkt er der ikke selvrisiko på en forsikring i Dansk Glasforsikring.
  • Afskrivning - vi foretager ikke afskrivning, og derfor nedsætter vi ikke erstatningen, selvom ruden, saniteten eller den glaskeramiske kogeplade er 20 år gammel.
  • Skade på glas - er dækket, hvis der er brud på ruden. Som det eneste forsikringsselskab dækker vi også kosmetiske skader som følge af hærværk, f.eks. ridser i ruden.
  • Skade på sanitet - er dækket, hvis der er brud på saniteten.
  • Skade på glaskeramiske kogeplader og ovnlåger - er dækket, hvis der er brud.

Se vores forsikringsbetingelser for glasforsikring og for sanitet og kogeplader.

Vælger I at købe glasforsikring hos os, så vil I opleve et tæt og nemt samarbejde.

Skader anmeldes ved at ringe til os. Fortæl hvad der er sket, og hvem der skal reparere det. Giv glarmesteren jeres policenummer, når I rekvirerer ham, så klarer vi resten med ham direkte. I skal ikke lægge penge ud. Vi afregner direkte. I bestemmer selv, hvem I vil bruge - vi skal jo ikke blande os i, hvem der skal reparere jeres vinduer.