SKADEANMELDELSE

FORSIKRINGSTAGER

SKADEADRESSE

SKADEDATO

HVILKEN SKADE ER SKET?


VEDHÆFT BILLEDER SOM DOKUMENTATION

VED GLASSKADE - på hvilken glastype er der sket brud?I tilfælde af midlertidig afdækning, oplys venligst navn og tlf.nr. på reparatør

VED SANITETSSKADE
VED KERAMISK/INDUKTIONSKOGEPLADE SAMT OVNLÅGER

SKADEÅRSAG


SKADENS UDBEDRING

ER SKADEN ANMELDT TIL POLITIET?