Hvordan dækkes skaden i Dansk Glasforsikring?

Selvrisiko
Som udgangspunkt er der ikke selvrisiko på en forsikring i Dansk Glasforsikring.

Afskrivning
Vi foretager ikke afskrivning, og derfor nedsætter vi ikke erstatningen, selvom ruden, saniteten eller den glaskeramiske kogepade er 20 år gammel.

Skade på glas
Er dækket, hvis der er brud på ruden. Som det eneste forsikringsselskab dækker vi også kosmetiske skader som følge af hærværk, f.eks. ridser i ruden.

Skade på glaskeramiske kogeplader og ovnlåger
Er dækket hvis der er brud.

Skade på sanitet
Er dækket, hvis der er brud på saniteten.