Formål - Mål - Strategier

Det er Dansk Glasforsikrings formål at:

Det er Dansk Glasforsikrings mål at:

Det er Dansk Glasforsikrings strategi at:

Dansk Glasforsikrings interessenter:

 Dansk Glasforsikring har fire hovedinteressenter nemlig:

der har et gensidigt afhængighedsforhold.

Dansk Glasforsikrings værdier:

Nærvær

Som et mindre forsikringsselskab er vi tæt på vore kunder og samarbejdspartnere. Vi prioriterer den personlige kundekontakt højt og hjælper hinanden.

Det er nemt at komme i kontakt med os, og vi er der når der er brug for os.

Enkelhed

Forsikringer behøver ikke at være komplicerede og vi arbejder derfor konstant på at forbedre gennemskueligheden af vores forsikringsprodukter, sagsbehandling og arbejdsmetoder.

Service

Engagerede og motiverede medarbejdere med fokus på service og kvalitet, professionelle samarbejdspartnere, korte og effektive forretningsgange sikrer en høj grad af service overfor vore kunder - også i pressede situationer.