Selskabets organisation

Bestyrelse:
Formand: Glarmester Jørn B. Olsen
Næstformand: Glarmester Flemming Jensen
Glarmester Michael Fetterlein
Glarmester Martin Leonhard


Direktion:
Adm. direktør Christian C. Nielsen

Medarbejdere:
Kontorchef Katja Randlev
Regnskabschef John Slass
Lise-Lotte Strange, police 
Henrik Schnor, skade og konsulent

Om Dansk Glasforsikring A/S

Lidt historie

Den 6. oktober 1885 stiftede 21 glarmestre De Forenede Glarmesteres Glasforsikring i Danmark. Den 13. december 1915 blev selskabets navn ændret til Glarmestrenes Glasforsikring A/S, og det navn bevarede selskabet lige til 1989.

Den 22. juli 1903 stiftede et antal grundejere De Forenede Grundejeres Glasforsikring A/S, og dette selskab virkede selvstændigt på markedet for glasforsikring sammen med Glarmestrenes Glasforsikring frem til den 1. januar 1978, hvor disse to selskaber fusionerede med Glarmestrenes Glasforsikring som det fortsættende selskab.

I 1989 ændrede selskabet struktur, og samtidig skiftede selskabet navn til Dansk Glasforsikring A/S.

 

Selskabet i dag

Dansk Glasforsikring A/S er i dag et moderne landsdækkende nicheselskab med en omsætning på ca. 27 mio. kr., der udelukkende stammer fra forsikring af glas- og sanitet.

Eftersom selskabet kun beskæftiger sig med forsikring af glas og sanitet, har selskabets medarbejdere oparbejdet en stor ekspertise indenfor disse specielle forsikringsområder.

Selskabet lægger stor vægt på et uformelt, åbent og udviklende arbejdsmiljø med korte forretningsgange og hurtige beslutningsprocesser.

 

Selskabets ejerkreds

Dansk Glasforsikring A/S ejes af en lang række glarmestre i Danmark eller af personer med tilknytning til glarmesterbranchen.