Klageansvarlig

Sådan klager du

I Dansk Glasforsikring bestræber vi os på at give vores kunder en god oplevelse hver gang, og derfor er selskabets direktør også selv klageansvarlig, således at vores kunder har direkte adgang til at kommunikere med selskabets direktør om forhold, som de finder utilfredsstillende. På denne måde sikrer vi, at der hurtigt kan blive rettet op på forhold, der ikke svarer til den standard, vi ønsker at levere.

Er du som kunde fortsat utilfreds med en tjenesteydelse fra Dansk Glasforsikring eller vores forsikringsprodukter efter at du har rettet henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen for dig, skal du blot ringe, maile, sende en telefax eller et almindeligt brev til direktør Ole Færch. Du kan benytte følgende til at komme i kontakt med Ole Færch:

Såfremt du ønsker det, er selskabets medarbejdere behjælpelige med at forelægge din klage for selskabets klageansvarlige. Selskabets medarbejdere vejleder dig i adgangen til at klage til selskabets klageanvarlige.

Du kan forvente at klagens modtagelse anerkendes af selskabets direktør senest 3 arbejdsdage efter at han som klageansvarlig har modtaget den.

Klagen bliver behandlet omhyggeligt og sagligt, således at sagen belyses behøringt inden den klageansvarlige træffer afgørelse i sagen, hvilket gøres uden unødigt ophold.

Selskabet er forpligtet til at registrere alle klager og til at oplyse Finanstilsynet herom efter anmodning.