Garantifonden

Dansk Glasforsikring A/S er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond 'Garantifonden for skadeforsikringsselskaber'. Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag.

Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til.

Læs mere på Garantifondens hjemmeside - klik her