Regnskabsmeddelelse for perioden 1/1 - 30/6 2017

Bestyrelsen har den 15. august godkendt regnskabet for perioden 1/1 - 30/6 2017 der har følgende hovedtal:

Hovedtal .    30/6 2017    30/6 2016
Præmieindtægt kr.   10.789.575   11.882.347
Bonus og præmierabatter kr.       152.150       465.131
Forsikringsteknisk resultat kr.    1.427.615    2.149.538
Resultat af investeringsvirksomhed              kr.    1.478.633      608.416
Resultat før skat kr.    2.906.248    2.758.404
Periodens resultat kr.    2.398.906    2.149.985

 

Indre værdi pr. stk. á 50 kr.

.

 

         503,0

 

         491,7

Præmieindtægten for egen regning er t.kr. 1.093 mindre end ved først halvår af 2016.

Virksomheden har et kundeloyalitetsprogram, der indebærer, at der er aftalt overskudsdeling på visse større policer i form af en bonus. Den 30. juni 2017 er der således udbetalt og hensat t.kr. 152 i bonus til disse policer.

Erstatningsudgifterne er t.kr. 401 mindre end erstatningsudgifterne den 30. juni 2016.

Driftsomkostningerne er t.kr. 343 større end ved første halvår af 2016.

Resultatet af investeringsvirksomheden er forbedret med t.kr. 871 i forhold til den 30. juni 2016, hvilket kan henføres til kursreguleringer på virksomhedens værdipapirbeholdning.

Halvårsrapporten er offentlig tilgængelig ved henvendelse til selskabet.