Regnskabsmeddelelse for perioden 1/1 - 30/6 2016

Bestyrelsen har den 23. august godkendt regnskabet for perioden 1/1 - 30/6 2016 der har følgende hovedtal:

Hovedtal .    30/6 2016    30/6 2015
Præmieindtægt kr.   11.882.347   12.775.022
Bonus og præmierabatter kr.       465.131       434.740
Forsikringsteknisk resultat kr.    2.149.538    2.176.045
Resultat af investeringsvirksomhed              kr.      608.416    1.126.237
Resultat før skat kr.    2.758.404    3.302.282
Periodens resultat kr.    2.149.985    2.512.541

 

Indre værdi pr. stk. á 50 kr.

.

 

         491,7

 

         485,5

Sammenligningstallene er tilpasset de nye regnskabsregler, der trådte i kraft den 1/1-2016.

Præmieindtægten for egen regning er t.kr. 893 mindre end ved først halvår af 2015.

Virksomheden har et kundeloyalitetsprogram, der indebærer, at der er aftalt overskudsdeling på visse større policer i form af en bonus. Den 30. juni 2016 er der således udbetalt og hensat t.kr. 465 i bonus til disse policer.

Erstatningsudgifterne er t.kr. 681 mindre end erstatningsudgifterne den 30. juni 2015.

Driftsomkostningerne er t.kr. 234 mindre end ved første halvår af 2015.

Resultatet af investeringsvirksomheden er forringet i forhold til den 30. juni 2015, hvilket kan henføres til negativ kursregulering på virksomhedens aktiebeholdning mv. Virksomhedens beholdning af obligationer har haft en positiv kursudvikling, der imidlertid ikke har kunnet opveje den negative kursregulering af aktiebeholdningen mv.

Halvårsrapporten er offentlig tilgængelig ved henvendelse til selskabet.