Regnskabsmeddelelse for perioden 1/1 - 30/6 2015

Bestyrelsen har den 25. august godkendt regnskabet for perioden 1/1 - 30/6 2015 der har følgende hovedtal:

Hovedtal .    30/6 2015    30/6 2014
Præmieindtægt kr.   12.789.085   13.436.912
Bonus og præmierabatter kr.       434.740       471.338
Forsikringsteknisk resultat kr.    2.173.098    2.761.904
Resultat af investeringsvirksomhed              kr.    1.139.491    2.424.605
Resultat før skat kr.    3.334.932    5.186.509
Periodens resultat kr.    2.545.191    3.898.119

 

Indre værdi pr. stk. á 50 kr.

.

 

         487,9

 

         480,2

Præmieindtægten for egen regning er t.kr. 648 mindre end præmieindtægten for første halvår af 2014.

Virksomheden har et kundeloyalitetsprogram, der indebærer, at der er aftalt overskudsdeling på visse større policer i form af en bonus. Den 30. juni er der således udbetalt og hensat t.kr. 435 i bonus til disse policer.

Erstatningsudgifterne er t.kr. 294 mindre end erstatningsudgifterne den 30. juni 2014.

Driftsomkostningerne er steget med t.kr. 230 i forhold til den 30. juni 2014 hvilket hovedsageligt kan henføres til ansættelse af en account manager til at styrke salget af selskabets forsikringer.

Resultatet af investeringsvirksomheden er stort set halveret i forhold til den 30. juni 2014, hvilket kan henføres til negative kursreguleringer på virksomhedens beholdning af obligationer som følge af rentestigninger.

Halvårsrapporten er offentlig tilgængelig ved henvendelse til selskabet.