Indeksregulering i 2013

 

I henhold til Dansk Glasforsikrings almindelige forsikringsbetingelser reguleres præmien med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks.  Den ændrede præmie betales første gang i forbindelse med policens førstkommende hovedforfaldsdato i det kommende kalenderår. 

Indeksreguleringen for 2013 er følgende:

 

Indeks pr. 2. kvartal 2011: 127,6 Indeks pr. 2. kvartal 2012: 130,2
Indeksstigning: 2,60 Procentuel stigning: 2,04

 

Indeksreguleringen er således på 2,04, som præmien vil blive forhøjet med i 2013.