Stempelafgiften bliver til en årlig skadesforsikringsafgift

Den 1. januar 2013 bliver stempelafgiften til en årlig skadesforsikringsafgift på 1,1 procent af forsikringens pris.

Skadesforsikringsafgiften opkræves når du køber en ny forsikring, når du ændrer din forsikring eller når du betaler for at forny din forsikring.

Afgiften er en del af prisen.

Afgiften på 1,1 procent er en del af forsikringens endelige pris, og det er staten, der modtager pengene. Forsikringsselskaberne opkræver blot afgiften på statens vegne. Det fremgår af præmieopkrævningen, hvor meget afgiften udgør for din forsikring.

Ikke alle forsikringer

Vær opmærksom på, at der er visse forsikringstyper, der ikke er omfattet af skadesforsikringsafgiften. Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142471