Indeksregulering 2017

I henhold til Dansk Glasforsikrings almindelige forsikringsbetingelser reguleres præmien med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Den ændrede præmie betales første gang i forbindelse med policens førstkommende hovedforfaldsdato i det kommende kalenderår.

Indeksreguleringen for 2017 er følgende:

Indeks pr. 2. kvartal 2015: 100,3 Indeks pr. 2. kvartal 2016: 101,9
Indeksstigning: 1,60 Procentuel stigning: 1,60

 

Indeksreguleringen er således på 1,60 %, som præmien vil blive forhøjet med i 2017.