Indeksregulering 2016

I henhold til Dansk Glasforsikrings almindelige forsikringsbetingelser reguleres præmien med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Den ændrede præmie betales første gang i forbindelse med policens førstkommende hovedforfaldsdato i det kommende kalenderår.

Indeksreguleringen for 2016 er følgende:

Indeks pr. 2. kvartal 2014: 133,4 Indeks pr. 2. kvartal 2015: 136,0
Indeksstigning: 2,60 Procentuel stigning: 1,95

 

Indeksreguleringen er således på 1,95 %, som præmien vil blive forhøjet med i 2016.