Indeksregulering 2015

I henhold til Dansk Glasforsikrings almindelige forsikringsbetingelser reguleres præmien med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Den ændrede præmie betales første gang i forbindelse med policens førstkommende hovedforfaldsdato i det kommende kalenderår.

Indeksreguleringen for 2015 er følgende:

Indeks pr. 2. kvartal 2013: 132,0 Indeks pr. 2. kvartal 2014: 133,4
Indeksstigning: 1,40 Procentuel stigning: 1,06

 

Indeksreguleringen er således på 1,06 %, som præmien vil blive forhøjet med i 2015.