Indeksregulering i 2014

I henhold til Dansk Glasforsikrings almindelige forsikringsbetingelser reguleres præmien med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks. Den ændrede præmie betales første gang i forbindelse med policens førstkommende hovedforfaldsdato i det kommende kalenderår.

Indeksreguleringen for 2014 er følgende:

Indeks pr. 2. kvartal 2012: 130,2 Indeks pr. 2. kvartal 2013: 132,0
Indeksstigning: 1,8 Procentuel stigning: 1,4

 

Indeksreguleringen er således på 1,4 %, som præmien vil blive forhøjet med i 2014.