Glas-entrepriseforsikring designet til glarmestre

Som noget helt nyt har vi, i samarbejde med Købstædernes Forsikring, udviklet en entrepriseforsikring som opfylder næsten alle dine behov som glarmester.

Uanset om du har store eller mindre opgaver, kan det være en økonomisk øretæve, hvis dit glas går i stykker inden arbejdet er færdigt.

Forsikringen dækker blandt andet ved hærværk, håndtering, opsætning og under transport. Prisen kan du selv udregne ganske enkelt. Fastsæt din entreprisesum og gang med 9,5 0/00. Entreprisesummen fastsættes normalt til det samlede fakturabeløb excl. moms, som du udskriver for dit arbejde incl. materialer, arbejdsløn, afgifter m.v..

Skulle du have en ingeniør, arkitekt eller andre involveret, skal du bruge den samlede værdi af entreprisekontrakten incl. ingeniør- og arkitekthonorarer og bygherreleverancer.

Der er en selvrisiko på kr. 10.000-, og håndværkermateriel, eksisterende bygninger/anlæg samt ansvar er ikke dækket.

Se produktbladet og begæringen her.

Ring til os på 45 87 13 66 - så tager vi os af resten.