Selskabets 115. ordinære generalforsamling mandag den 23. april 2018

Hermed indkaldes til selskabets 115. ordinære generalforsamling der afholdes mandag den 23. april 2018 kl. 18.00 på Forsikringsakademiet, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

Dagsorden:

  1. Beretning om selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport for 2017
  3. Forslag om decharge for bestyrelse og direktion
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte        regnskab
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Indkaldelse sendes ligeledes ved brev til aktionærerne i henhold til selskabets vedtægter.

De fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor frem til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved en buffet.                

Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig på telefon 45 87 13 66 eller mail til dg@danskglasforsikring.dk senest onsdag den 18. april 2018.

Parkering kan ske på parkeringspladsen ved indkørslen til Forsikringsakademiet.

Der er mulighed for at overnatte på Forsikringsakademiet, der ligger i naturskønne omgivelser med udsigt over Øresund. Værelser kan reserveres på telefon 45 86 44 22.

 

                                             Dansk Glasforsikring A/S

                                                     Bestyrelsen