Selskabets 114. ordinære generalforsamling tirsdag den 25. april 2017

Hermed indkaldes aktionærerne i Dansk Glasforsikring A/S til selskabets 113. ordinære generalforsamling der afholdes tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.30 på Regatta Pavillonen, Skovalléen 42, 2880 Bagsværd.

Dagsorden:

  1. Beretning om selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport for 2016
  3. Forslag om decharge for bestyrelse og direktion
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Indkaldelse sendes ligeledes ved brev til aktionærerne i henhold til selskabets vedtægter.

De fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor frem til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der kl. 19.30 være foredrag ved

                                    Glarmester Per Hebsgaard

der vil fortælle om sit samarbejde med nogle af landets fremmeste kunstnere, der også ønsker at arbejde med glas.                         

Der er kun adgang for selskabets aktionærer til generalforsamlingen, men alle er velkomne til at overvære foredraget og deltage i den efterfølgende buffet, som selskabet er vært ved.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig på telefon 45 87 13 66 eller mail til dg@danskglasforsikring.dk senest torsdag den 20. april 2017.

 

                                             Dansk Glasforsikring A/S

                                                     Bestyrelsen