Selskabets 113. ordinære generalforsamling mandag den 18. april 2016

Hermed indkaldes aktionærerne i Dansk Glasforsikring A/S til selskabets 113. ordinære generalforsamling der afholdes mandag den 18. april 2016 kl. 18.00 på Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2830 Gentofte.

Dagsorden:

  1. Beretning om selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport for 2015
  3. Forslag om decharge for bestyrelse og direktion
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Indkaldelse sendes ligeledes ved brev til aktionærerne i henhold til selskabets vedtægter.

De fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor frem til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der kl. 19.15 være foredrag ved

                                    Foredragsholder Niels Ole Frederiksen

                                              'Er der et liv efter 65?'

Der er kun adgang for selskabets aktionærer til generalforsamlingen, men alle er velkomne til at overvære foredraget og deltage i den efterfølgende buffet, som selskabet er vært ved.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig på telefon 45 87 13 66 eller mail til dg@danskglasforsikring.dk senest onsdag den 11. april 2016.

 

                                             Dansk Glasforsikring A/S

                                                     Bestyrelsen