Selskabets 111. ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014

Hermed indkaldes aktionærerne i Dansk Glasforsikring A/S til selskabets 111. ordinære generalforsamling der afholdes torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 på Gentofte Hotel, Gentoftegade 29, 2830 Gentofte.

Dagsorden:

  1. Beretning om selskabets virksomhed
  2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport for 2013
  3. Forslag om decharge for bestyrelse og direktion
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af
           tab i henhold til det godkendte regnskab 
  5. Valg af medlemmer til bestyrelse
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Indkaldelse er ligeledes sendt ved brev til aktionærerne i henhold til selskabets vedtægter.

De fuldstændige forslag og årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning ligger til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor frem til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der kl. 19.45 være foredrag ved glarmester Casper Svane: 'Med livet på 25 minutters standby'

Der er kun adgang for selskabets aktionærer til generalforsamlingen, men alle er velkomne til at overvære foredraget og deltage i den efterfølgende buffet, som selskabet er vært ved.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig på telefon 45 87 13 66 eller mail til dg@danskglasforsikring.dk, senest torsdag den 16. april 2014.

 

                                               Dansk Glasforsikring A/S

                                                           Bestyrelsen