Afgifter og gebyrer:

Skadeforsikringsafgift

Afgiften udgør 1,1% af præmien. Alle skadeforsikringer bliver pålagt denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet iht. Lov om afgift af skadeforsikringer.

Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen.

Opkrævningsgebyr

Gebyr på kr. 30,- pr. girokort eller kr. 7,- ved betaling via Betalingsservice. Gebyret skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien.

Rykkergebyr, policepenge m.v.

Vi opkræver ikke policepenge, men opkræver kr. 100,- i gebyr ved for sen indbetaling af præmie, selvrisiko eller moms.