Klageansvarlig

I henhold til bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal finansielle virksomheder, hvortil forsikringsselskaber hører, udpege en klageansvarlig, der er ansvarlig for klagebehandlingen internt i virksomheden.

Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Selvom langt de fleste forsikringer i Dansk Glasforsikring er erhvervsforsikringer og således ikke er omfattet af reglerne om en klageansvarlig har vi valgt at alle uanset forsikringstype skal kunne klage til selskabets klageansvarlige instans, det anser vi for det mest kundevenlige.

I Dansk Glasforsikring, bestræber vi os på at give vore kunder en god oplevelse hver gang, og derfor vil selskabets direktør også selv være klageansvarlig, således at der hurtigt kan blive rettet op på forhold der ikke svarer til den standard vi ønsker at levere.

Lever vor sagsbehandling ikke op til dine forventninger, og føler du ikke at forholdet bliver rettet til din tilfredshed, efter at du har rettet henvendelse til os, skal du blot ringe, maile, sende en fax eller et almindeligt brev stilet til: Klageansvarlig Christian C. Nielsen, eller til selskabets adresse evt. faxnummer.

Anmeld skade på bygningsglas

Online: Klik her
Telefon : 45 87 13 66
Fax: 45 87 13 61
Brev: Dansk Glasforsikring A/S
Gammel Kaplevej 3, 2830 Virum
Email: dg@danskglasforsikring.dk
Print en skadeanmeldelse: Klik her